Olet selvinnyt jo tänne asti ja tulet selviämään myös jatkossa!

 
Psykoterapiapalvelu Kariina,  Turku


Olen Karina Porkola


Psykoterapiasta tiedetään  olevan apua suurimmalle osalle asiakkaista suuntauksesta riippumatta.

Integratiivinen psykoterapia lähestyy asiakasta joustavasti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, käyttäen eri terapiasuuntauksia joustavasti.


Ratkaisukeskeisessä  lähestymistavassa on koko ajan läsnä tulevaisuus, toivotun ja hyvän elämän sekä tulevaisuuden kuva.

Menneisyys on elettyä elämää, sieltä löytyy ikävien asioiden lisäksi myös rikkauksia, joita on hyvä löytää esille ja siitä puhutaan siinä määrin kuin se on tarpeellista.

Haaveet ja unelmat nostetaan keskiöksi.

Tavoitteena toivo ja omien voimavarojen löytäminen


Kognitiivinen psykoterapian keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja.